iccmain


navigation

fontsize

color

Zaključna konferenca

Udeležence zaključne konference je pozdravil podpredsednik Skupščine županije Zala, Imre Pácsonyi Imre.

V nadaljevanju je vladni poverjenik programa Za aktivno Madžarsko, Máriusz Révész, v povezavi s turističnimi in kolesarskimi razvojnimi vlaganji predstavil program Aktivna Madžarska, katerega cilj je, da bi se Madžarska v sedmih letih uvrstila med bivanjsko najugodnejše države. Poudaril je pomen programa in predstavil načrte, ki jih želijo uresničiti v prihodnost – bivanjsko udobna, sprehajalna mesta, program e-bike. Prav tako je spregovoril o idejah in nalogah, s katerimi želijo spodbuditi razvoj aktivnega turizma. Mednje sodi denimo prenova gozdarskih koč in koč v narodnih parkih oziroma gradnja novih koč, obnova lokacij za mladinske tabore, načrtovanje in izgradnja kolesarskih poti, obnova ozkotirnih železnic, ipd. Za konec pa je predstavil razvojne načrte za županijo Zala.

 

Prireditev se je nadaljevala s predavanjem predsednika Slovenske kolesarske mreže, Bojana Žižka, v okviru katerega je predstavil trajnostno upravljanje s kolesarsko potjo Železne zavese.

V nadaljevanju sta v zastopstvu projektnega partnerstva o projektnih dosežkih poročala Veronika Kárpáti in Rok Petje. Med drugimi sta predstavila vzpostavitev nove kolesarske destinacije ter učinkovitejše mreže ponudnikov ob kolesarski poti, nadalje o promociji novih turističnih izdelkov in storitev (paketi storitev, možnost izposoje koles, počivališča in polnilnice e-koles, muzej na prostem, zemljevid, mobilna aplikacija, za kolesarje primerna pot v goricah Tenke).

 

Podpredsednik Skupščine županije Zala, Imre Pácsonyi je predstavil glavne vidike razvijanja kolesarske infrastrukture v županiji Zala v naslednji finančni perspektivi (2021-2027), glavne omrežne elemente ter spregovoril tudi o sofinanciranju operativnega programa Konkurenčna Madžarska.

 

O elementih, vrstah in ciljih razvoja kolesarske infrastrukture v Železni županiji je spregovoril podpredsednik skupščine, dr. Bálint Kondora, ki je poudaril, da ni dovolj graditi, prizadevati si je treba tudi za spremembo miselnosti.

 

V nadaljevanju nam je vodja neprofitnega podjetja Nyupan, Tibor Polgár predaval o možnostih nastopa zahodno-madžarskega kolesarskega turizma na mednarodnih trgih.

 

Direktor turistične agencije Ride Goričko, Peter Gomboc, je predstavil prednosti, ki jih ponuja Prekmurje in o načrtih za prihodnost.

 

Sklepna konferenca se je zaključila z vprašanji in pripombami udeležencev.

Galerija slik
Copyright © 2018 – Vse pravice pridržane!