iccmain


navigation

fontsize

color

FELHÍVÁS - az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Programban támogatott „IronCurtainCycling” című SIHU101 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló pecsételő rendszerhez történő csatlakozáshoz

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében, 2017 szeptemberében támogatást nyert a „IronCurtainCycling” című SIHU115 azonosítószámú projektjére, mely összesen hét partner, köztük négy magyar és szlovén szlovén partner, összefogásával valósul meg.

A világháborúk után meghúzott határszakaszok, a Vasfüggöny évtizedekre elvágta egymástól a korábban egységes földrajzi, néprajzi tájegységet jelentő szlovén-magyar határvidéket. A korábbi kapcsolatok elhaltak, a falvak társadalmi, gazdasági szempontból is hanyatlásnak indultak. A határrégió adottságai jó lehetőséget kínálnak a kerékpáros turizmus számára, amely kitörési pont lehet a rurális térségben. Több fejlesztés is szolgálta már e célt, a határtérség egészét lefedő, összefüggő és jelölt útvonalhálózat és erre ráépülő komplex kerékpárosbarát szolgáltatáskör azonban még nem alakult ki.

E hiányt felismerve a projekt nagyban hozzájárul a határtérségi turisztikai kínálat diverzifikációjához, fenntartható, valóban közös turisztikai szolgáltatások kialakításához.

A projekt fő tevékenységei:

* Az EuroVelo 13 útvonal szlovén-magyar szakaszának, rácsatlakozó térségi hálózatoknak és Vasfüggöny emlékpontoknak a kitáblázása;

* Új határmetszési pontot is adó kerékpáros összeköttetés létesítése;

*  Kerékpárosbarát szolgáltatáskör bővítése: kerékpáros centrumok, e-töltőpontok, kerékpárosbarát szálláshely, közös térkép és mobilapplikáció, tematikus utak és turisztikai csomagok kialakítása;

*  Vasfüggöny emlékhely létrehozása;

*  Tudástranszfer események, szemléletformálás (workshopok, „kerékpárosbarát szolgáltató” és látogatómenedzsment útmutató);

*  Rendezvények megvalósítása: ICC Day kerékpáros fesztivál, Green Belt családi nap, EuroVelo 13 konferencia;

*  Egyéb promóciós tevékenységek: ICC pecsétgyűjtés, online kampány, logózott szuvenírek.

 

 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, mint az ICC projekt partnere megbízásából az Őrség, Vendvidék, Ptuj, Muraszombat, Lendva, Zalaegerszeg térségében egy pecsételő rendszer, és egy ezen térségre optimalizált kedvezményrendszer kerül kialakításra és bevezetésre 2019. évben.

Jelen felhívásunk keretében invitáljuk Önt a pecsételő rendszerhez való csatlakozásra!

A projekt keretében megvalósuló pecsételő rendszer lehetőséget nyújt a látogatóknak, hogy a projektben résztvevő szolgáltató partnerek meglátogatásakor pecséteket gyűjtsenek, és 10 pecsét összegyűjtése esetén sorsoláson vesznek részt, ahol értékes nyeremény(ek)hez juthatnakk.

A pecsételő rendszer kialakítása keretében programfüzet készül, amelynek utolsó oldalán egy pecsételőlap kerül elhelyezésre, ezen gyűjtik a pecséteket a látogatók.

Miért jó ez az Ön vállalkozása, szolgáltatása szempontjából?

*  A rendszerbe belépő, regisztráló partnerek ingyenesen szerepelhetnek egy kiadványban, amely lehetőséget nyújt a kínált szolgáltatások, termékek széles körben történő bemutatására;

*  A programfüzetben a szolgáltatók kedvezményeket nyújthatnak a látogatók számára, ezzel téve vonzóvá a látogatást az érdeklődők számára;

*  A rendszerszintű együttműködés, összefogás által megerősödik a kerékpáros turizmus a térségben, amely kitörési pont lehet a turisztikai látogatói számok megnövelésében;

*  A projekt keretében megvalósuló intenzív promóciós tevékenységek jelentősen hozzájárulnak az egyes szolgáltatók népszerűsítéséhez, széles körben történő terjesztéséhez;

*  A térségi piaci előnyök még inkább erősíteni fogják az egyéni piaci előnyöket, ezáltal biztosítva, még inkább tervezhetőbbé rentábilisabbé képes válni az Ön vállalkozása is.

 

A pecsételő rendszerhez való csatlakozás feltétele egy együttműködési megállapodás aláírása a Megbízó, Vas Megyei Önkormányzati Hivatallal, amely tartalmazza a megállapodás feltételeit (a Szolgáltató Partner elérhetőségeit, szolgáltatásait, az esetlegesen nyújtott kedvezményeket, a megállapodás időszakát, stb.)

Kérjük, hogy csatlakozási szándékát jelezze részünkre a neuvirthne.aniko@vasmegye.hu e-mail címen vagy a +36/94/515 741 telefonszámon legkésőbb 2019. június 20-ig.

 

Bízunk benne, hogy hamarosan Partnereink között üdvözölhetjük!

 

Fotógaléria
Copyright © 2018 - Minden jog fenntartva!